O NAS

Stowarzyszenie Starożytników

Stowarzyszenie Starożytników jest organizacją pożytku publicznego. Zostało założone w 2002 roku. Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie i promocja wszelkich działań propagujących szeroko rozumianą kulturę - zarówno dawną jak i współczesną, oraz prowadzenie kompleksowych badań archeologicznych. Łączy nas współna pasja do zamierzchłych czasów europejskiego średniowiecza oraz pogrzebanej w ziemi historii. Mamy za soba wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykopalisk jak i organizacji festynów i jarmaków średniowiecznych. Nasze stowarzyszenie działa na terenie całej Polski, zainteresowanych współpracą zapraszamy do działu badania archeologiczne.


Zobacz statut StowarzyszeniaZarząd Stowarzyszenia


Prezes
Marzenna Kasprzycka
e-mail
Wiceprezes
Joanna Kochanowska
e-mail
Wiceprezes
Ryszard Głowacz
e-mail
Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Kobierecki
Członek Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Sędek


Członkowie założyciele stowarzyszenia

Magdalena Abramowska, Joanna Borowska, Mirosław Chojecki, Ryszard Głowacz, Magdalena Gorzkowska, Jolanta Grygorczyk, Marzenna Kasprzycka, Tomasz Kasprzycki, Małgorzata Kobierecka, Piotr Kobierecki, Agnieszka Komar-Morawska, Marek Krawczyk (zm.), Agnieszka Niedzielska-Krawczyk, Danuta Osuch, Grzegorz Sędek, Agnieszka Komar-Morawska

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia

Magdalena Abramowska, Mirosław Chojecki, Ryszrd Głowacz, Magdalena Gorzkowska, Jolanta Grygorczyk, Marzenna Kasprzycka, Tomasz Kasprzycki, Małgorzata Kobierecka, Piotr Kobierecki, Agnieszka Komar-Morawska, Marek Krawczyk, Agnieszka Niedzielska-Krawczyk, Danuta Osuch, Grzegorz Sędek

Członkowie wspierający stowarzyszenia

Agnieszka Dryżałowska, Leonard Guślakow, Ewa Jurkowska - Fila, Joanna Kochanowska, Elżbieta Słota, Paweł Stępień, Dagmara Weyna, Marek Wróbel, Maria Zakrzewska, Marek Zakrzewski, Wioletta Sobieraj, Paweł Kołodziejski, Mirosław Witkowski

Przewodniczący rady programowej

Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski - Dyrektor Instytutu Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku