Badania nieinwazyjne „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego” przeprowadzone w latach 2018 -2019, zrealizowane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 - Ochrona zabytków archeologicznych.

Więcej